מפגשים > קיימות

לניהול העיר על-פי תפישות העולם החדש

בסיס המצע

מדיניות פיתוח עירונית מושכלת מתבססת על עקרון "הקיימות" או "הבר קיימא " שאומץ בלא מעט אמנות בינלאומיות. זאת מדיניות שחותרת לפגיעה מינימלית במשאבים הטבעיים לטובת הדורות הבאים. עיריית כפר סבא הצהירה לא פעם שהיא מקבלת מדיניות זו, אך בפועל לא יישמה זאת ואף לעיתים פעלה כנגד עקרונות מדיניות זאת.  
במסגרת גישתנו נפעל כדי להבטיח שהעירייה תתנהל על פי מידניות זו ועל פי העקרונות הבאים:

חתירה לקיימות

תכנון עירוני נכון

נדאג לתכנון עירוני נכון המאפשר שמירה על משאבי הקרקע, מניעת זיהום, חסכון אנרגטי, עידוד שימוש בתחבורה ציבורית, עידוד הליכה, שימוש באופנים, חיבורים קהילתיים ואיכות שטחים ציבוריים. מכאן החשיבות של תכנית המתאר הכוללנית, נפעל לביצוע השינויים הנדרשים ליישום גישת הקיימות תוך תהליך מלא של שיתוף ציבור.

השלמה ואישור תכנית השימור. מרכיבי תכנית השימור יבחנו על מנת לכלול היבטים חסרים: שטחים פתוחים ומיוערים, שדרות גן מנשה והעצים הראשונים בעיר ברחוב הרצל.

ייעור עירוני

מדיניות ברורה בנושא הייעור העירוני היוצר את התשתית לאיכות החיים בעיר: מתן צל המעודד הליכה ורכיבה על אפנים, קליטת פחמן ופליטת חמצן, הורדת עומס חום, רוגע, בלימת רעש וקליטת אבק. מדיניות ייעור משמעותי, תוך מתן תנאי גידול לבית השורשים של העצים, בחירת עצים המותאמים לעיר, וטיפול שוטף מקצועי, על בסיס מידע על כל עץ. עידוד מתנדבים העוסקים בפעילות שימור העצים תוך שיתוף פעולה מלא. בנוסף לעידוד גינות קהילתיות נפעל להקמת יערות מאכל

אנרגיה ומים

עידוד שימוש באנרגיה מתחדשת בתחום העירוני, הציבורי והפרטי, ביחוד אנרגיה סולארית. הפחתת פליטת גזי חממה.
ניצול כל מי הנגר ומניעת הגעתם לים. גינון חסכוני במים, פיתוח פרויקט הביופילטר, מניעת הקמת משטחי אספלט אלא ביצוע משטחי חניה משמרי מים, שימוש בקולחים מושבים.

מיחזור וחינוך

הגדלת אחוזי המחזור ונקיטת פעולות להקטנת הצריכה. עידוד שימוש חוזר בחפצים, בביגוד, בצעצועים, וכו'.
חינוך סביבתי הן בחינוך הפורמאלי והן בלא פורמאלי.

ועוד

אימוץ המחויבות לעמידה בתקני בניה ירוקה מחמירים. בניה בתקן ישראלי 5281.
וועדת איכות הסביבה כוועדת חובה תהיה משמעותית בהשפעתה, וזאת על בסיס שיח מתמיד בין אנשי המקצוע ותושבים.
הניהול הסביבתי איננו מבחין בגבולות ולכן המדיניות העירונית החדשה תשאף לפעילות משותפת עם המערכות המוניציפליות השכנות, על מנת להביא למינימום פגיעה במשאבי הטבע ואיכות החיים העירונית. מעורבות בשמירת השטחים הפתוחים והחקלאיים מסביב לעיר. יער חורשים, מקורות הירקון וכל אגן הירקון, שטחי החקלאות של צופית ועוד הם נכס לעיר.

שידרוג המרחב הציבורי​

הירוק בעיר

 מדיניות של החזרת הירוק המשמעותי לעיר, מהשטחים החקלאיים הסובבים אותה, דרך הכניסה לעיר, למרכזה ולשכונותיה, על ידי החלפת הנראות של שילטי חוצות, המאפיינת כיום את הכניסה, בעיצוב ובצמחיה. כך שייוצר מקום ייחודי, מזמין ומסקרן כראוי לכניסה לעיר..
נפעל ליצור רצף צל בין מוקדי פעילות במרחב הציבורי על מנת לעודד הליכה נעימה.
שטחים, ציבוריים ופרטיים, המוזנחים יינטעו עד שימוש בקרקע כפי שנאפשר בחוק עזר עירוני.
השאיפה למצב המתואר תבוא לידי ביטוי בכל רמות התכנון. אין מדובר בפעילות של מחלקת גנים ונוף בלבד, אלא בחזון וביצוע תכנוני. נעדכן את מסמך חתך אופייני של רחוב, המופיע בתכנית המתאר הכוללנית, כך שיהפוך למסמך מחייב. פרויקט נתיב התחבורה הציבורית יהפוך למנוף לשיקום מרכז העיר. נוודא שיכלול מרכיבים חשובים שחלקם חסרים כרגע: מדרכות רחבות, אי גידור הנתיבים, הטמנת קווי החשמל, תשתית הולמת לנטיעת עצים, אי קיטוע שבילים ירוקים, הצללה, מיקום מסלולי אופניים ועוד.

חזות העיר

אחזקת התשתית הציבורית, כמו גנים, גינות ושבילים, תקבל עדיפות ותבוצע באופן מידי עם איתור המפגעים או הנקודות שדורשות חיזוק.
נפעל לצמצום משמעותי של שילוט מיותר בעיר ונפעיל תכנית להורדת כל האנטנות הישנות של הטלוויזיה מגגות הבתים.
נקדם פיקוח מלא על פעילות הגיזום של חברת חשמל ונקבע עקרונות לגיזום העצים, למצב בו נבטיח שהגיזום לא יגיע למצב של כריתת עצים. לא יתבצע גיזום כזה בשכונה שלמה לקראת הקיץ. תכנית הגיזום תובא לידיעת הדיירים ותגובש תוך שיתוף בעקרונות.
נפעל לשלב מרכיבים של אמנות בשטחים הציבוריים תוך דגש על אומנות אינטראקטיבית היוצרת עניין ופעילות במרחב הציבורי. בנוסף, נקדם מדיניות במסגרתה גינות וגנים לא ייחסמו בחומה סביבם, על מנת שהשטחים הציבוריים יהיו אלה שמקשטים את הרחובות ומזמינים את התושב.
נקדם פרויקט שמטרתו תהיה לעזור ולעודד דיירים לשפץ את חזית המבנים הישנים..
נתקדם לעיר בה הולכי הרגל יקבלו עדיפות, כך שכל המדרכות והשבילים יהיו מזמינים, נעימים ובטוחים. נדאג שהמדרכות תהיינה מוצלות ורחבות. לא יאושרו הקלות מקווי הבניה, המצרים את המדרכות למעט מקרים מיוחדים.

מרחב לקהילה

יקודמו הגינות הקהילתיות בתאום הקהילה המקומית. (ראה פרק הקהילה במצע).
נשאף לניצול כל מרחב ציבורי כמקום מפגש, תוך אפשרות לקשר עם עסקים פרטיים ושימוש במתקנים אחרי שעות העבודה.

הצטרפו לעשייה

הצטרפו אליי ואל אותם התושבים שכבר מלווים אותי ולוקחים חלק בהתעוררות הזו.
ביצירתיות שלנו, בעשייה שלנו, בהתלהבות שלנו, נבטיח שמכאן כפר סבא מתקדמת.