לניהול העיר על-פי תפישות העולם החדש

שקיפות

נתקדם לעיר שמעבירה את הידע הנמצא ברשותה לציבור. ידע שלא ישותף הוא רק ידע שחשיפתו תפגע בצנעת הפרט. מדיניות העיריה תשוקף לציבור. יומני ראש העיר ישוקפו לציבור. שאלות שישאלו בכל מדיה יקבלו תשובה. הודעות תכנון ובנייה ינוסחו בצורה קריאה וברורה.

שיח פתוח ושיתוף התושבים

נתקדם לשיתוף אמיתי של הציבור בקבלת ההחלטות בעיר. שאלות מהותיות בעיר יועלו לתגובת הציבור. השיתוף יתחיל ביידוע ושקיפות, ימשיך לשיתוף אמיתי של כלל התושבים המעורבים בסוגיות בקבלת ההחלטות. עובדי עירייה יוכשרו וימדדו בתחום זה.

העסקה הוגנת ויעילה של עובדי העיריה

נתקדם להיות עיריה המעסיקה בצורה הוגנת ושוויונית את עובדיה. בשכר הולם ולפי כל חוקי העבודה. שימוש ב"עובדי קבלן" תצומצם למינימום ההכרחי, אם בכלל.

שימוש חכם בפלטפורמות חדשניות

נתקדם לשיתוף ויידוע של התושבים אשר יתבצע בדרך הנוחה להם לבחירתם. העיריה תשתמש בכלי זמן-אמת (און-ליין) שמטרתם יידוע ועדכון יזום של התושבים. יבחנו כלים יצירתיים שמטרתם פתרון בעיות עירוניות.

עידוד יוזמות של תושבים

נקדם איסוף רעיונות שיציעו התושבים לשיפור העיר. העיריה תפעל עם התושבים לקידום היוזמות שלהם, תוך מעורבותם המלאה. היא תעבוד בשיתוף פעולה אמיתי עם ועדי קהילות שונות.ריה. 

ביסוס תרבות של מצוינות

נתקדם למצב בו עובדי העיריה יעודדו ליזום יוזמות חדשות. יקבלו הכרה כאשר יצליחו להוביל שינוי לטובה בשטח וכאשר יקדמו את מדיניות העי

הצטרפו לעשייה

הצטרפו אליי ואל אותם התושבים שכבר מלווים אותי ולוקחים חלק בהתעוררות הזו.
ביצירתיות שלנו, בעשייה שלנו, בהתלהבות שלנו, נבטיח שמכאן כפר סבא מתקדמת.