"הרוצים להגיע מהר... רצים לבד, המבקשים להגיע רחוק... הולכים יחד"

עיקרי המצע

נקדם ונחזק את תחושת השייכות והרגשת ה"בית" של תושבי כפר סבא בעירם ובשכנותיהם, באמצעות חיזוק הקהילתיות ושיתופי הפעולה בין התושבים לבין עצמם ובינם לבין מוסדות העיר. נתקדם להיות מעבדה לקהילתיות. עיר שתומכת בקהילות השונות החיות בה ונותנת מענים לכל אחת מהן – קהילות שכונתיות, דתיות וחילוניות, להט"ב, משפחות מיוחדות ועוד.

חיזוק הרשתות החברתיות שבין התושבים יגבירו את ההשתתפות, המעורבות, ההשפעה והאחריות של התושבים על סביבתם הקרובה והעיר בכלל. לשם כך, נתמוך ונחזק התאגדויות תושבים הן בשכונות והן ביוזמות מתחומי עניין שונים. רתימת תושבי העיר לחיזוק ושיפור המרחב הציבורי תבסס, לצד הפעילות המוניציפאלית, חוסן חברתי וקהילתי בכפר סבא.

מבנים קהילתיים

נתקדם לבתי קהילה חדישים בתפישתם, המערבים בתוכם שימושים מגוונים ומספקים פתרונות שונים לקהילות אלה; נשתמש במבני הציבור כמרכזים שיפגישו בתוכם בין מטרות שונות ובין אנשים הפעילים בתחומים שונים – ספורט, לימודים, עבודה, הורות, ילדים, העשרה ופנאי. נשקיע בניהול העשייה והקהילה שבמבנה, ולא רק במבנה עצמו. נוציא את התחנה המרכזית ממרכז העיר ונקים במתחם מרכז קהילתי יצירתי ושמיש למגוון צרכים.

שכנות קהילתית

נקדם התארגנויות והתאגדויות וולונטריות של תושבים לוועדי שכונות הרותמים את התושבים ליזום ולהציע מיזמים חינוכיים, תרבותיים, סביבתיים לשיפור איכות חייהם והשירותים העירוניים בשכונותיהם. נקצה תקציב ייעודי ושוויוני לשכונות על מנת להחליט בשטח על צרכי הפיתוח השכונתיים ("תקציב משתף").

יזמות חברתית קהילתית / נאמני חברה וקהילה

נקדם קרן קהילתית אשר תתמוך ביוזמות חברתיות של תושבים ובהתאגדויות תושבים על בסיס תחומי עניין וקבוצות נאמני תחומים (ביטחון, סביבה, בריאות, תרבות רווחה וכד') לחיזוק הלכידות החברתית והערבות ההדדית שבין התושבים,  ולביסוס חוסן חברתי בכפר סבא.

כלכלה קהילתית מקומית

נקדם תשתיות ופלטפורמות דיגיטליות ואחרות המאפשרות לתושבים לשתף פעולה בצריכה ופתרונות משותפים כגון: שיתוף היסעים, החלפות טובין (ברטרים למיניהם), "סחר חליפין" בשירותים (בנק הזמן) וקבוצות רכישה מגוונות אשר יגדילו את כוח הקניה של התושב והמשפחה וייצרו ערך כלכלי לשיתופי הפעולה שבין התושבים.

מאגר הון אנושי קהילתי מקצועי והתנדבותי

נקדם בסיס נתונים רחב ונגיש המאפשר תקשורת זמינה בין בעלי מקצוע ומתנדבים מקומיים המציעים שירותים שונים לתושבי כפר סבא. נעודד ונתמוך בפלטפורמות תקשורת, תמריצים והטבות  לצריכה ושת"פ בין נותני שירותים ומתנדבים מקומיים ובין תושבים.

קהילה עסקית מקומית

נקדם קהילה עסקית מקומית המעצימה את עסקים מקומיים (לצד רשתות ארציות ובינלאומית), ונבקש להחזיר ולחזק את המסחר ברחובות העיר (לצד מרכזי הקניות בשולי העיר ובקניונים). נתמוך בעסקים המקומיים ונתמרץ את התושבים לצרוך בהם באמצעות הטבות מקומיות. נחזק ונתמרץ את העסקים לצרוך סחורות מספקים מקומיים ואזוריים, לביסוס וחיזוק כלכלה קהילתית מקומית ברת קיימא.

קהילה בונה חינוך בונה קהילה

נקדם את היכולות של מוסדות החינוך בעיר (מפעוטונים ועד תיכונים) להוות מרכזים קהילתיים אשר מחד ממנפים את משאבי הקהילה למשאבי חינוך (לצד משאבי המדינה והעירייה), ומאידך ממנפים את משאבי החינוך כמחוללי קהילתיות בסביבתם.

קהילות צעירים

נקדם מוקדי משיכה קהילתית לצעירים פרו-אקטיביים המבקשים לשלב בתקופות הסטודנטיאליות וביסוסם המקצועי, (טרום הקמת משפחה וקרירה – מורטוריום) יצירה  חברתית מעורבת ומשפיעה באתגרים החברתיים והתרבותיים בכפר סבא.

צור קשר

הצטרפו אליי ואל אותם התושבים שכבר מלווים אותי ולוקחים חלק בהתעוררות הזו.
ביצירתיות שלנו, בעשייה שלנו, בהתלהבות שלנו, נבטיח שמכאן כפר סבא מתקדמת.