לניהול העיר על-פי תפישות העולם החדש

שקיפות

אנו פועלים כדי להתקדם לעיר שמעבירה את הידע הנמצא ברשותה לציבור. ידע שלא ישותף הוא רק ידע שחשיפתו תפגע בצנעת הפרט. נפעל לקדם שיתוף של מדיניות העיריה ויומני ראש העיר לציבור. חברי הסיעה יפעלו לשיפור בתחום הודעות תכנון ובנייה אשר ינוסחו בצורה קריאה וברורה.

שיח פתוח ושיתוף התושבים

אנו פועלים כדי להתקדם לשיתוף אמיתי של הציבור בקבלת ההחלטות בעיר. שאלות מהותיות בעיר יועלו לתגובת הציבור. השיתוף יתחיל ביידוע ושקיפות, ימשיך לשיתוף אמיתי של כלל התושבים המעורבים בסוגיות בקבלת ההחלטות. עלינו לפעול כדי שעובדי עירייה יוכשרו וימדדו בתחום זה.

שיתוף פעולה בין מועצת העיר לעובדי העיריה

אנו פועלים בהתנדבות במסגרת מועצת העיר, ונשאף להמשיך בשיתוף פעולה מהותי וענייני עם ראש העיר, עובדי העיריה וכלל הגורמים הפועלים למען העיר.

שימוש חכם בפלטפורמות חדשניות

אנו פועלים כדי להתקדם לשיתוף ויידוע של התושבים אשר יתבצע בדרך הנוחה להם לבחירתם. העיריה צריכה להשתמש בכלי זמן-אמת (און-ליין) שמטרתם יידוע ועדכון יזום של התושבים. אנו פועלים לבחינת כלים יצירתיים שמטרתם פתרון בעיות עירוניות.

עידוד יוזמות של תושבים

אנו פועלים כדי לקדם איסוף רעיונות שיציעו התושבים לשיפור העיר. אנו פועלים כדי לשרת את התושבים, ולהביא לכך שהעיריה תפעל עם התושבים לקידום היוזמות שלהם, תוך מעורבותם המלאה. העיריה תעבוד בשיתוף פעולה אמיתי עם ועדי קהילות שונות. 

ביסוס תרבות של מצוינות

אנו פועלים כדי להתקדם למצב בו אנשי מועצת העיר, ראש העיר ועובדי העיריה יעודדו ליזום יוזמות חדשות, ואף יקבלו הכרה כאשר יצליחו להוביל שינוי לטובה בשטח וכאשר יקדמו את מדיניות העיר. אנו כסיעה פועלים תמיד למטרה זו.

הצטרפו לעשייה

הצטרפו אליי ואל אותם התושבים שכבר מלווים אותי ולוקחים חלק בעשייה הזו.
ביצירתיות שלנו, בעשייה שלנו, בהתלהבות שלנו, נבטיח שמכאן כפר סבא מתקדמת.