שיתוף

אנו פועלים כדי להתקדם למערכת פתוחה שתעודד את ההורים למעורבות ולשיתוף פעולה אמיתי עם סגלי החינוך והעירייה. בזכות כל אלה נחדש את האמון במערכת.
כל המאבקים מצד ההורים בשנים האחרונות נגרמים על רקע חוסר אמון במערכת. אם היה שיתוף היה גם אמון. אנחנו מובילים לשיתוף מלא ואמיתי שיחבר בין כל הגורמים המעורבים, תוך הקפדה על קבלת החלטות מקצועית ושוויונית.

פדגוגיה חדישה

אנו פועלים כדי להתקדם למערכת חינוך עירונית שתענה על הצרכים והאתגרים של תלמידים במאה ה-21,  בעיקר באמצעות שינוי מדיניות ובהשקעה מושכלת של משאבים. אנו פועלים להובלת שיפוץ ואבזור המבנים הפיזיים של גני הילדים ובתי הספר והפיכתם לסביבה מאירת פנים ועיניים, המעודדת למידה.

לצד התאמה של המבנים נפעל כדי לבחון וליישם שיטות לימוד חדשות המתאימות למאה ה- 21.
אנחנו חיים בעידן בו המידע זמין ונגיש ברשת וכבר אין צורך לשנן אותו כמו שהכרנו פעם. בתקופה כזו יש לעודד סקרנות וביקורתיות כלפי המידע הנגיש, לאמן את היכולת להבחין בין עיקר ותפל, לעודד עבודת צוות ועוד כיוצא באלה.
נפעל כדי לגבש מדד עירוני להערכת הצלחת מערכת החינוך על בסיס השגת כל תלמיד את היעדים הלימודיים, הערכיים ורכישת המיומנות הנדרשות.

מודלים חדישים

אנו פועלים כדי להתקדם למודלים שונים הקיימים בארץ לבניית גני ילדים בטוחים, כאלה המאפשרים מרחבים שונים בתוך מבני הגן (ג'ימבורי, חדרי גננות, חדר למנהל/ת, מעליות ,חצרות מוצלות ומתוחזקות ועוד).
בבתי הספר אנו פועלים כדי להקים כיתות לעבודה עצמאית, עם פינות שונות וכלי עזר שונים, כפי שקיים במקומות אחרים.

מסגרות חינוך אלטרנטיביות

אנו פועלים כדי לקדם מסגרות חינוך אלטרנטיביות ונאפשר למשפחות המבקשות חינוך דמוקרטי, מונטסורי, ניסויי ואחר, למצוא אותו כאן אצלנו, קרוב לבית. אנו מאמינים כי המצב הקיים כיום בו צריך לצאת אל מחוץ לעיר כדי להיכלל במסגרות שכאלה חייב להשתנות, ידוע לכל למשל שהביקוש לבי"ס דמוקרטי בכפ"ס גדול פי 10 מההיצע.
אנו פועלים לפתיחה הדרגתית ומושכלת של אזורי הרישום, כדי לאפשר לכל הורה לבחור את מקום הלימודים ואופי החינוך של ילדיו.

ביטול חטיבות

כפר סבא היא אחת מהערים היהודיות היחידות שעדיין מתקיים בה מבנה המשלב את חטיבות הביניים. בהתאם למרבית ההמלצות של הגורמים המקצועיים, כולל דו"ח דברת, ובהמשך למחקרים שנערכו בתחום, אנו פועלים כדי לקדם את ביטול חטיבות הביניים ונחזור למתכונת המומלצת של בתי ספר לכיתות א-ח, ותיכונים לכיתות ט-יב.

גישור על פערים

אנו פועלים כדי לשמור על מערכת חינוכית שתגשר על פערים ותאפשר לתלמידים להכיר זה את זה באופן בלתי אמצעי. יש לעודד את התלמידים לפגוש את עצמם ואת השונים מהם ודרך כך להתחבר לקהילה ולעיר.
נפעל כדי להפעיל בכל אחד מאזורי העיר מרכזי למידה שישמשו לשיעורים פרטיים, פעילויות העשרה, חוגים, תנועות נוער ועוד.
נפעל כדי לשלב באופן מלא ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בכלל מסגרת החינוך בעיר, תוך הקפדה על שמירת המשאבים הניתנים לתלמיד המשולב, כדי להבטיח שילוב מיטבי לטובת כולם, ולא 'על חשבון' התלמיד המשולב או התלמידים האחרים.
אנו פועלים כדי להתקדם לבתי ספר שמבניהם משמשים בשעות אחה"צ והערב למפגשים ולפעילויות שונות, לכלל האוכלוסיות והגילאים.
דבר שיספק פתרון לאזורים רבים בעיר שלא נהנים כיום ממרכזי קהילה.
נעזר בצוותים החינוכיים כשותפים לקבלת ההחלטות המקצועיות וליישומן.
לצד זה נמשיך לעמוד לרשות הצוותים כדי להעניק את הידע, ההכשרות והכלים שביכולתנו לגייס לטובתם.

הצטרפו לעשייה

הצטרפו אליי ואל אותם התושבים שכבר מלווים אותי ולוקחים חלק בעשייה הזו.
ביצירתיות שלנו, בעשייה שלנו, בהתלהבות שלנו, נבטיח להמשיך לפעול למען כפר סבא מתקדמת.