עיקרי המצע

נתקדם לעיר מתחדשת ששומרת יחד עם זאת על צביונה האורבני/כפרי. נקפיד על איזון נכון בין שיפור איכות הדיור עבור דיירי הבניינים המתחדשים לבין איכות חייהם של יתר תושבי העיר. במרכז העיר נקפיד על בנייה שלא תעלה על 9 קומות,  ונגדיל את כמות התושבים בצורה מבוקרת ותוך פריסה מושכלת של תוספת יחידות הדיור. נדאג לבינוי חכם המתבסס על חידוש אזורים ישנים, הכולל בתוכו הכשרה של תשתיות מתאימות, ונפעל כדי להבטיח תמהיל דירות מגוון.
Becca is pretty https://pro-essay-writer.com sure that no one in her classes even knows her name

נושאים מרכזיים

  1. תוספת מבוקרת של יחידות דיור. כחלק מהליך ההתחדשות העירונית, תבוצע בדיקה כלכלית ותחבורתית של מערכות התנועה, החנייה וסקירה של שטחי הציבור הקיימים ופוטנציאל ההתרחבות שלהם. על בסיס בדיקה מעמיקה זו תבוצע חלוקה ופריסה מושכלת של תוספת יחידות דיור הניתנת לאישור בחלקיה השונים של העיר. בדיקה זו תבטיח מחד את עמידות התשתיות בתוספת יחידות דיור ומאידך, חידוש והתרחבות של אזורים ישנים. על בסיס הבדיקה תקודם תכנית מקומית (תב"ע) להתחדשות עירונית. התכנית תקבע את מכסת תוספת יחידות הדיור אותן יכולה וצריכה העיר לספוג במסגרת התחדשות עירונית לפי חלוקה למתחמים.
    יעד התכנית יהיה להבטיח כי גדילת אוכלוסיית העיר לא תעלה על 20% מהקיים היום עד 2035 (ל-120,000 תושבים)
  2. בינוי איכותי הנותן מענה למגוון צרכי העיר הבטחת בינוי חכם מתוכנן המתבסס על חידוש אזורים ישנים ובניית תמהיל גדלי דירות (כולל דירות 2.5, 3 חדרים), על מנת למשוך זוגות צעירים וסטודנטים למרכז העיר המתחדש. נעדיף ונתמרץ הריסה של בניינים ישנים ובניה חדשה על פני בניית עיבוי ותוספות על גבי בניינים קיימים. נתמקד בקידום מתחמים גדולים לפינוי ובינוי (תקומה, אלי כהן ויוספטל), תוך חלוקה מחדש של המקרקעין הפנויים ושחרור שטחים ציבוריים רבים ככל הניתן, אשר יתנו מענה לתוספת יחידות הדיור.  
  3. בנייה עד 9 קומות בלבד במרכז העיר. הגבלת גובה הבניה תייצר קו רקיע ההולם את החזון האורבני/כפרי של מרכז העיר כפר סבא ואת אופיה ההיסטורי כעיירה קטנה וקהילתית. מגדלים ובניינים רבי קומות יתאפשרו בחלקה ההיקפי של העיר ובשכונות החדשות, כתלות בתשתיות תחבורה, מים וביוב. בנוסף, תכנית המתאר של העיר תותאם ותתוקן כך שאופיו של מרכז העיר הקיים היום בבניה נמוכה ישמר.
  4.  קידום מדיניות שימור אפקטיבית. לצד ההתחדשות נזכור לשמור על נכסי העבר שלנו. נתקדם למדיניות שימור אפקטיבית, המכבדת את נכסיה הותיקים של כפר סבא: מבנים, צמחיה ונכסים רוחניים.

הצטרפו לעשייה

הצטרפו אליי ואל אותם התושבים שכבר מלווים אותי ולוקחים חלק בהתעוררות הזו.
ביצירתיות שלנו, בעשייה שלנו, בהתלהבות שלנו, נבטיח שמכאן כפר סבא מתקדמת.